Zatvori članak
Događanja
14. 04. 2021
Hrvatski filmski savez objavio je Natječaj za zapošljavanje Tajnika(ice)! Ukoliko se vidite u ovoj ulozi i odgovarate traženom profilu obavezno se javite i/ili proslijedite svima za koje mislite da odgovaraju traženom profilu i mogli bi biti zainteresirani. Ovaj dinamičan i kreativan posao pruža velike mogućnosti profesionalnog razvoja, a vaš rad mogao bi biti ključan za razvoj audiovizualne djelatnosti u Hrvatskoj. ❤

Hrvatski filmski savez objavljuje Natječaj za zapošljavanje Tajnika(ice)

Prijave s naznakom: „Prijava na Natječaj za tajnika“ dostavljaju se isključivo e-mailom na adresu:  natjecaj@hfs.hr zaključno s 30. 04. 2021.

 

Opis poslova:
Vođenje i supervizija projekata (administracija, praćenje provedbe aktivnosti i provedbe proračuna)
Koordinacija ukupnih aktivnosti i programa Hrvatskog filmskog saveza
Komunikacija s partnerskim organizacijama i institucijama
Poslovi propisani Statutom Hrvatskog filmskog saveza

Uvjeti koje osoba mora imati su sljedeći:
VŠS
Najmanje pet godina radnog iskustva na koordinacijskim/upravljačkim funkcijama ili na poslovima voditelja projekta/programa
Sposobnost učinkovitog planiranja aktivnosti, samostalni rad, organizacija radnog vremena i vođenje manjih timova
Sposobnost pisanja projektnih prijedloga, pisanje i praćenje financijskih planova i plana rada Hrvatskog filmskog saveza
Razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
Dobra računalna pismenost (tablični, prezentacijski i online alati)
Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
Spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u programe Hrvatskog filmskog saveza

A prednost će imati osobe s:
Dobrim poznavanjem institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira iz područja audiovizualnog sektora
Poznavanje zakonske regulative koja se odnosi na neprofitne organizacije
Poznavanjem institucionalnog okvira za pripremu i provedbu projekata iz nacionalnih i europskih fondova

Uz prijavu za natječaj kandidati/-kinje su dužni priložiti:
Životopis
Motivacijsko pismo
Dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
Preslika svjedodžbe/diplome iz koje je vidljiv stečeni najviši stupanj obrazovanja
Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)

Pored navedenih obveznih priloga, kandidat(kinja) može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 4 priloga.

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom.