Zatvori članak
Događanja Edu

Svjetski novi valovi uz predavanja Jean-Michel Frodona i Ane Grgić

Kino klub Split ugostit će renomiranog filmskog kritičara Jean-Michela Frodona i istaknutu filmologinju Anu Grgić koji će održati predavanja u sklopu međunarodnog programa Cinema Archive: World New Waves o utjecaju Francuskog novog vala na svjetsku kinematografiju.

Program počinje 28. 09. u 17 h s predavanjem Jean-Michel Frodona od sat i trideset minuta, nakon čega slijede dva filma po izboru predavača. Prva naslovna projekcija filma  Sreća (1966) Agnes Varde u počast je nedavno preminuloj autorici čija su pionirska ostvarenja svrstana među najznačajnija djela filmske umjetnosti. Nakon toga slijedi film Alain Resnaisa Muriel, ili vrijeme povratka (1963).  Predavanja i projekcije nastavit će se u istom rasporedu sve do 02. 10. 2019., a  održavat će se u Kino klubu Split, Ulica slobode 28, na katu zgrade Doma mladih.

Uz brojne atraktivne naslove iz svjetske kinematografije, 03. 10. 2019. u 20 h  kao poseban kuriozitet i za prigodno zatvaranje programa prikazat će se nedavno restaurirana i digitalizirana verzija filma Ivana Martinca Kuća na pijesku (1985).

Ulaz na predavanja je slobodan, a svi koji budu pohađali program u cjelini dobit će i potvrdu za koju se potrebno prethodno prijaviti OVDJE. Program se održava na engleskom jeziku.

O PREDAVAČIMA

Jean-Michel Frodon, novinar je, filmski kritičar, pisac, profesor, kustos iz Pariza. Kao novinar i filmski kritičar djelovao je u tjednicima Le Point (1983. – 1990.) i Le Monde (1990. – 2003.), te bio izvršni urednik časopisa Cahiers du cinéma (2003. – 2009.). Piše za web stranicu slate.fr i blog Projection publique i član je uredništva i stalni pisac za časopise Caiman, Cuadernos de Cine (Španjolska), Camera Lucida (zemlje Balkana), cinephilia.net (Kina).  Osnivač je  organizacije L’Exception (2000. – 2004.). Kao profesor predavao je na film.factory programu, filmskoj školi koju je osnovao Bela Tarr u Sarajevu (2012. – 2015.), na Sciences Po Paris (Institut političkih znanosti), te je honorarni profesor na St. Andrews univerzitetu u Škotskoj.

Kao kustos  i suradnik surađivao je na raznim izložbama i programima, uključujući Alors la Chine (Centre Pompidou), Dreamlands (Centre Pompidou), Edward Yang (Beijing Film Academy), Introducing Jean-Luc Godard (Shanghai University), Jafar Panahi (Centre Pompidou), Cinéma français (Tehran Museum of Contemporary Art), Reset Modernity (ZKM, Karlsruhe), Alternative French Cinema (Harvard Film Archive), Amir Naderi et le cinéma moderne iranien (Centre Pompidou), Hors-Piste (Centre Pompidou), Chris Marker (Cinémathèque française). Umjetnički je direktor omnibusa Bridges of Sarajevo.

Autor je i urednik mnogih knjiga, uključujući L’âge moderne du cinéma français (Flammarion, 1995), La Projection nationale (Odile Jacob, 1998),  Hou Hsiao-hsien (red., Cahiers du cinéma, 2005), Conversation avec Woody Allen (Plon, 2000), Print the Legend, cinéma et journalisme (red., Cahiers du cinéma 2004), Au Sud du cinéma (red., Cahiers du cinéma 2004), Horizon cinéma (Cahiers du cinéma 2005), Le Cinéma chinois (Cahiers du cinéma 2005), Le cinéma et la Shoah (red. Cahiers du cinéma 2007, in the US Cinema and the Shoah, SUNY Press, 2010), Robert Bresson (Cahiers du cinéma 2008), La Critique de cinéma (Sceren-CNDP/Cahiers du cinéma, 2008). Genèses, suautorstvo s Amos Gitai i Marie-José Sanselme (Gallimard, 2009), Le Cinéma d’Edward Yang (Editions de l’éclat, 2010), Le Cinéma français, de la Nouvelle Vague à nos jours (Cahiers du cinéma, 2010), Assayas par Assayas s Olivierom Assayasom, Stock, 2014), Il était une fois le cinéma (Gallimard-Jeunesse, 2014), L’Art du cinéma (Citadelle & Mazenod, 2014), O Mundo de Jia Zhangke (Cosac Naify, 2014), Que fait le cinéma? (Riveneuve, 2015), Le Monde de Jia Zhang-ke (Yellow Now, 2016), Cinemas of Paris (suuredništvo s Dinom Iordanovom, ST Andrews University Press, 2015 / Cinémas de Paris, CNRS Editions, 2016), Chris Marker, l’exposition (suuredništvo s Raymondom Bellourom i Christine VanAssche, Cinémathèque française, 2018), Treize Ozu (202 Editions, 2019).

Ana Grgić predavačica je na programu Screen Studies pri Sveučilištu Monash u Maleziji, s doktoratom iz filmskih studija sa Sveučilišta St. Andrews u Škotskoj. Članke objavljuje u međunarodnim znanstvenim časopisima (Studies in Eastern European CinemaShort Film Studies, Film Quarterly) i zbornicima (The Film Festival YearbookCinemas of Paris). Bila je suurednica posebnog izdanja Kinokulture (2016) o albanskoj kinematografiji, te Apparatusa (2018) s naslovom Women Cutting Movies: Editors from East and Central Europe. Trenutno radi na monografiji temeljenoj na njezinoj doktorskoj disertaciji u kojoj se bavi ranom kinematografijom Balkana, arhiviranjem i sjećanjem, a koju će objaviti Amsterdam University Press. Zbornik u suuredništvu s dr. Lydiom Papadimitriou, Contemporary Balkan Cinema: Transnational Exchanges and Global Circuits, transnacionalna je i međukulturalna studija suvremenih trendova i izazova u novijoj balkanskoj kinematografiji, nastaloj nakon krize 2008. godine objavit će Edinburgh University Press. Kao predsjednica kulturne organizacije Balkan Cultural Centre (Hrvatska), bila je suorganizatorica jednogodišnjeg programa filmske pismenosti the 5C project u 2016. godini te je kao članica odbora organizacije Albanian Cinema Project tijekom projekta Archives in Motion asistirala pri konzervaciji filma i održavanju radionica u listopadu 2016. godine.

Aktivnost je dio projekta Gradimo Dom zajedno, kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Aktivnost je realizirana kroz programsku liniju Beton kino.  Rad Kino kluba Split podržavaju Grad Split i Zaklada Kultura nova. Voditeljica i selektorica programa je Sunčica Fradelić.