Zatvori članak
Događanja Edu

Nove prakse u prenošenju znanja: dojmovi nakon prve online radionice kinematografije

Intenzivna radionica kinematografije “Enigmatične slike s Fredom Kelemenom u organizaciji Kino kluba Split umjesto planiranih pet, trajala je punih deset dana, od 11. 04. do 21. 04., dok je broj polaznika također proširen s pet na devet. 

Održavala se on-line, a taj neobični format za praktičnu radionicu, uvjetovao je drugačije prakse u prenošenju znanja. Polaznici radionice iz četiri različita grada – Splita, Zagreba, Pariza i Berlina okupljali su se u zajedničkom virtualnom prostoru i svaki dan pažljivo slušali Fredova koncizna izlaganja o odnosima svjetla i tame, vremena i pokreta, tehnikama i materijalima, o radu s glumcima, diskutirali različite redateljske pristupe i senzibilitete u filmskoj umjetnosti, te grupno i individualno sa svojim mentorom prolazili zadane vježbe ili analizirali vlastite refleksije i promišljanja. Radionica je rezultirala s nekoliko uradaka, a sami polaznici saželi su dio svojih dojmova. 

Mateja Zidarić tako naglašava kako redukcija u ovom slučaju nema negativnih konotacija, već nas postavlja u poziciju pronalaženja rješenja, koja uz svu potrebnu opremu, ne bismo možda ni razmotrili, te da redukcija u ovom slučaju znači ujedno i potrebu traženja drugih podražaja izvan područja navike. Marija Lučić ističe da je realizacija u on-line formatu nadmašila njena očekivanja i da bi Freda mogla slušati satima jer pomno i detaljno obrađuje svaki aspekt filmske umjetnosti. Kod praktičnih vježbi bilo joj je zanimljivo i izazovno igrati se kod kuće i pokušati postići željeni rezultat, a ističe i kako je iz radionice izašla motiviranija, kreativnija te ispunjena. “Bilo je izvrsno, i inspirativno. I još uvijek je!” završava.

Mirza Duraković, koji je radionicu pratio iz Pariza gdje su restrikcije nešto strože, kroz pohađanje radionice otkrio je nove načine mišljenja, dobio novo samopouzdanje da nastavi sa svojim radom, nove poticaje za buduće borbe oko filmskih projekata i dodaje kako je druženje bilo  jedan lijep izvor svjetlosti u teška vremena, te da je radionica bila zadovoljstvo i prosvjetljujuće iskustvo od početka do kraja. Andrea Boljat imala je osjećaj da je dio kolektiva i uživala je u zadanom formatu, a Igoru Bogdanoviću također je jako drago što je proveo zajedničko vrijeme s kolegama i ističe rad s Fredom kao spiritualno iskustvo.

Iako se svi slažu kako virtualno okupljanje nije i ne može biti zamjena za fizičku prisutnost i interakcije, ovo nam iskustvo ipak ukazuje na nužnost nastavka svakog dostupnog oblika konstruktivnog djelovanja, uvjerava nas u potrebu da, i češće no inače, preispitujemo, sagledavamo i odnosimo se kritički prema situaciji u kojoj smo zatečeni. Radikalno ograničavanje individualnih sloboda, smrzavanje ekonomija, globalno zaustavljanje niza vitalnih procesa neophodnih za normalno funkcioniranje zajednica, otkriva svu ranjivost suvremenog društva i poziva nas da kao pojedinci aktivno postavljamo pitanja i pokušamo biti dio nekih budućih odgovora.  

U tom je smislu svaka inicijativa kojom se potiču kreativnost i artikulirana komunikacija, dobrodošla i treba biti prepoznata kao vrijedan, čak ključan doprinos u pokušaju prevazilaženja krize. Rješenja nećemo naći na uobičajene načine i uobičajenim putovima, već ih treba početi tražiti uspostavom novih sustava vrijednosti, a korak koji tome prethodi sigurno je kontinuirana podrška svim programima i akterima koji omogućavaju razvoj imaginacije i razmjenu znanja i ideja.

Sunčica Fradelić

New practices in knowledge transfer: Impressions of the first on-line workshop on Cinematography

“Enigmatic Images with Fred Kelemen” is an intensive cinematography workshop organized by the Cine Club Split. Instead of taking place over a planned course of 5 days, the workshop was held from April 11th to April 21st 2020, including 9 participants.

An unusual online format used for this practical workshop enabled different approaches for knowledge transfer. Participants from 4 cities (Split, Zagreb, Paris and Berlin) gathered daily in a virtual space to carefully listen to Fred’s concise presentation on the correlation between light and shadow, time and motion, techniques and materials; working with actors. They discussed different directing approaches and sensibilities in film making, while also did specific exercises and analysed their own reflections and thoughts in groups, or individually with their mentor. The workshop results include several works, and the participants themselves summarized their impressions.

Mateja Zidarić notices that reduction in this case hasn’t any negative connotations, but instead guides us to finding solutions (regardless of having all necessary equipment) which otherwise wouldn’t be taken into account. She also finds that reduction in this case means finding new stimuli from outside the comfort zone. Marija Lučić says that the online format exceeded her expectations and that she could listen to Fred for hours as he thoroughly deals with each aspect of film. She found it interesting and challenging to do practical exercises at home and to try achieving certain results and she pointed out how the workshop made her feel more motivated, creative and fulfilled. “It was great and inspiring. And still is!” Marija adds.

Mirza Duraković joined in from Paris (where restrictions are harsher than in Croatia or Germany), using this workshop to find new ways of thinking and to gain confidence for his work and future film projects, adding that “the workshop was a beautiful source of light in these hard times, it was a pleasure and enlightening experience to work with Fred”. Andrea Boljat had a feeling of belonging to a collective and enjoyed the online format, while Igor Bogdanović is really glad he spent some time together with the group and working with Fred to him was a spiritual experience.  

Although everyone agreed on virtual formats not being a replacement for physical presence and interaction, this experience highlighted the need for continuity: it’s important to use every accessible approach for constructive action, as well as to question, observe and critically think about the present situation. The radical restriction of individual freedom and the global halt in processes vital for normal lives of communities clearly showed the vulnerability of contemporary society and invited us as individuals to actively ask questions and to become a part of future answers.  

In this sense, initiatives which encourage creativity and articulated communication are welcome and should be recognized as valuable (key) factors in overcoming the crisis. We won’t find solutions in a familiar way or place – instead, we will find them by creating a new system of values which can only be achieved through continued support for programs and initiatives which enable the development of imagination and the transfer of knowledge and ideas, concluded Sunčica Fradelić, organizer of the workshop. 

Workshop participants / Polaznici radionice: Igor Bogdanović, Andrea Boljat, Mirza Duraković, Lidija Jasnić, Marija Lučić, Dino Topolnjak, Petar Vukičević and Mateja Zidarić.

 

 

 

 


Rad Kino kluba Split podržavaju Hrvatski audiovizualni centar, Grad Split i Zaklada Kultura nova. / Cine Club Split and its work are supported by the Croatian Audiovisual Center, the City of Split and the Kultura Nova foundation.

Voditeljica programa / Program manager: Sunčica Fradelić
Prijevod / Translation: Katarina Duplančić

 

Igor Bogdanović
Mirza Duraković
Marija Lučić
Petar Vukičević
Lidija Jasnić
Mateja Zidarić
Sunčica Fradelić
Participants with their mentor